Zápisy z výborových schůzí

26.4.2010 - schůze výboru

7.6.2010 - schůze výboru

12.7.2010 - schůze výboru

6.9.2010 - schůze výboru

4.10.2010 - schůze výboru