Počet nasazovaných hráčů na turnajích:
Ve všech soutěžích se provádí nasazení hráčů v jednotlivých
disciplinách do hracího plánu 
– při účasti do 19 hráčů (do 19 párů)     4 hráči  (páry)
– při účasti       20 – 39 hráčů (párů)       8 hráčů (párů)
– při účasti       40 a více hráčů (párů)  – 16 hráčů (párů)
Tabulka pro nasazování hráčů
Počet nasazených hráčů (počítáno odshora) na první a na poslední místo
4        
1. čtvrtina      1  
2. čtvrtina      3-4  
3. čtvrtina        3-4
4. čtvrtina       2
8        
1. čtvrtina      1 5-8
2. čtvrtina      3-4 5-8
3. čtvrtina      5-8 3-4
4. čtvrtina      5-8 2
16        
1. osmina      1 9-16
2. osmina      9-16  5 - 8 
3. osmina      3-4 9-16
4. osmina     9-16  5 - 8 
5. osmina     5-8 9-16
6. osmina      9-16 3-4
7. osmina       5 - 8  9-16
8. osmina      9-16 2
Nasazování pavouků pro určitý počet hráčů:
9 - 16 účastníků - základní hrací plán pro 8 účastníků
počet účastníků   9 10 11 12 13 14 15 16
předkola u řádků 2   7   5   4   3   6   8   1
(platí vždy všechna předchozí čísla řádků)
17 - 32 účastníků - základní hrací plán pro 16 účastníků (2x8)
počet účastníků   17 18 19 20 21 22 23 24
předkola u řádků   2 15 11   6   7 10 14   3
počet účastníků   25 26 27 28 29 30 31 32
předkola u řádků   4 13   9   8   5 12 16   1
33 - 64 účastníků - základní hrací plán pro 32 účastníků (4x8)
počet účastníků   33 34 35 36 37 38 39 40
předkola u řádků   2 31 23 10 15 18 26   7
počet účastníků    41 42 43 44 45 46 47 48
předkola u řádků    6 27 19 14 11 22 30   3
počet účastníků    49 50 51 52 53 54 55 56
předkola u řádků    4 29 21 12 13 20 28   5
počet účastníků    57 58 59 60 61 62 63 64
předkola u řádků    8 25 17 16   9 24 32   1