Výbor TK Krnov:

Prezident:             Petr Chudárek                    chudarek@elektronik-krnov.cz

Jednatel:               Milan Přecechtěl                 milan.precechtel@iol.cz

Závodní činnost:   Jan Kratochvíl                     honza.kratas@seznam.cz

Ekonom:              Lubomír Štěpánek               lubos@spcnet.cz

Člen výboru         Ing. Ilona Česlíková             ilona.ceslikova@centrum.cz