Porada vedoucích družstev před sezonou 2012
Datum: 5.4.2012
----------------------------------------

Ahoj všichni,
zasílám Vám stručné shrnutí včerejší porady vedení soutěže s vedoucími družstev


1) hrací systém zůstává stejný jako loni : ATL 3 dvouhry a 2 čtyřhry, 50 + 2dvouhry a 1 čtyřhra

 
2) bylo připomenuto a dohodnuto, že zápisy budou odevzdávány bez zbytečného prodlení buď na nástěnku v klubovně TK Krnov, nebo přímo mě


3) do pátku 13.dubna je termín na přihlášení družstev do soutěží ATL a 50+. Zároveň je to termín na nahlášení hracích dnů jednotlivých družstev a nahlášení akcí, které se konají na domácích kurtech družstev mimo TK Krnov. Bez tohoto nelze soutěže rozlosovat !!!


4) vzhledem k velkému množství neodehraných skrečovaných utkání bylo rozhodnuto, že za uplynulou sezonu se tyto prohřešky nebudou sankcionovat, ale po této sezoně 2012 bude u skrečovaných utkání vedením soutěže určen viník a po něm bude dle soutěžního řádu důsledně požadováno zaplacení pokuty 100,- Kč za utkání !!!!!


5) byly vyhlášeny ceny pro ročník 2012, pro obě soutěže platí následovně :
1. místo 3 láhve šampusu,
2. místo 2 láhve šampusu,
3. místo 1 láhev šampusu.


6) bylo připomenuto, že se každé utkání začíná s novými míči !! Běžná praxe je , že se dvouhry odehrají s novými míči a tyto se pak použijí i na čtyřhry.


7) veškeré podklady : rozlosování, kontakty na vedoucí družstev, zápisy Vám zašlu stejně jako loni po rozlosování soutěže mailem, vše bude v jednom souboru (.xls).


8) nově je dohodnuto s výborem TK Krnov a p. Mgr. Zatloukalem, který se o tuto záležitost stará, že na stránkách TK Krnov http://www.tenis.spcnet.cz/ budou informace o našich soutěžích.
Tolik ve stručnosti hlavní body. Nadále platí, že jakýkoliv návrh, připomínku, nebo dotaz směřujte na Františka Šimčáka, nebo na mě.


Mějte se fajn, ozvu se v týdnu od 16.4. s rozlosováním a ostatními podklady.


Lubomír Nový ml.
604 291 004