Přestupy a hostování 2012
Přestupy: Jméno: Z oddílu: Do oddílu:
Zatloukal Vojtěch TK Krnov TK PRECOLOR Přerov
Psurukas Mario VSK VŠB Ostrava TK Krnov
Valenta Jiří VSK VŠB Ostrava TK Krnov
Hostování: Jméno: Z oddílu: Do oddílu:
Kratochvíl Jan VSK VŠB Ostrava TK Krnov