Zápisy z členských a výborových schůzí

1. Výroční členská schůze - 17.2.2012

2. Mimořádná výborová schůze starého výboru - 7.3.2012

3. Výborová schůze nového výboru - 15.3.2012

4. Mimořádná výroční členská schůze - 23.3.2012

5. Výborová schůze - 27.3.2012

6. Výborová schůze - 2.4.2012

7. Výborová schůze - 18.4.2012

8. Výborová schůze - 3.5.2012

9. Výborová schůze - 7.6.2012

10. Výborová schůze - 28.6.2012

11. Výborová schůze - 29.8.2012

12. Výborová schůze - 24.9.2012

13. Výborová schůze - 15.10.2012