Přebor klubu Z+Z Gajdoš+Halíř Gemela+Ryba Samek+Vaněk Šišák+Šišák
2. Z+Z x 9:2 6:0, 6:0 3:6, 1:6 6:4, 6:0
5. Gajdoš+Halíř 2:9 x scr scr scr
3. Gemela+Ryba 0:6, 0:6 scr x 1:6, 3:6 6:1, 6:3
1. Samek+Vaněk 6:3, 6:1 scr 6:1, 6:3 x 6:0, 6:0
4. Šišák+Šišák 4:6, 0:6 scr 1:6, 3:6 0:6, 0:6 x