Zápisy z členských a výborových schůzí v roce 2013

1. Výborová schůze 9.1.2013

2. Výborová schůze 14.2.2013

3. Výborová schůze 28.2.2013

4. Výborová schůze 11.3.2013

5. Výborová schůze 3.4.2013

6. Výborová schůze 13.5.2013

7. Výborová schůze 22.5.2013

8. Výborová schůze 17_6_2013

9. Výborová schůze 25.9.2013