Povinnosti člena Tenis klubu Krnov v roce 2015

Členské příspěvky a brigády.

Členské příspěvky:

1.      Děti ve věku do 9  let (dovršených letos, roč. 2006 a mladší) jsou osvobozeny od placení členských příspěvků.

2.      Děti a mládež ve věku od 10 let (dovršených letos, roč. 2005) do 18 let (dovršených letos, roč.1997) platí 1.000 Kč .

3.      Členové narození v roce 1996 a starší platí:

 členský příspěvek 2.000,- (1.500 Kč + 500 Kč fond oprav )

4.      Nově přijatí členové starší 18-ti let platí:

 členský příspěvek 3.000,- (2.500 Kč + 500 Kč fond oprav )

5.      Udržovací poplatek činí 200 Kč.

6.      Čestní členové  jsou osvobozeni od placení poplatků i konání brigád.

7.      Pronájem kurtu pro nečleny TK Krnov činí 120 Kč/h .

Brigádnická povinnost:

muži – 5 hodin v hodnotě 750 Kč

ženy – 3 hodiny v hodnotě 450 Kč

mládež od 15-ti do 18-ti let – 3 hodiny v hodnotě 450 Kč

mládež do 14-ti let brigády nekoná, ale může.

8.      Členská povinnost (členské příspěvky + brigády) musí být splněna

nejpozději do 15.5.2015

Členům (včetně závodních hráčů), kteří nebudou mít splněnu členskou povinnost nebude povolena hra na kurtech do doby splnění členské povinnosti.

Pokud budou členské příspěvky uhrazeny po datu 15. května, nejpozději však do konce července 2015, navýší se částka členského příspěvku o sankční poplatek ve výši 500,- Kč. Platí pro všechny kategorie.

Příspěvky lze platit hotově přímo u hospodáře, nebo převodem na účet:

        1231281/0300

do poznámky napište jméno člena, za kterého jsou příspěvky placeny.

 

V Krnově 14.2.2015                                                                                                                               Výbor TK Krnov