Tenis klub Krnov

Zápisy ze schůzí 2017

 

    Výborová schůze - 16.2.2017

   Výborová schůze - 13.3.2017 

  Členská schůze - 23.3.2017

  Výborová schůze - 13.4.2017