Severomoravský tenisový svaz ,Hornická 54,709 00 Ostrava

 

 

Rozpis Oblastních přeborů SmTS pro rok 2008

 

Pořadatelé:

 

Z pověření Severomoravského tenisového svazu,komise mládeže jsou pořadateli v jednotlivých  věkových kategoriích a termínech :

 

Mladší žáci

 24.-26.05.2008

TK Havířov

Mladší žačky

 24.-26.05 2008

TJ MILO Olomouc

Starší žáci

 14.-16.06.2008

BTK Frýdlant nad Ostravicí

Starší žačky

 14.-16.06.2008

BTK Frýdlant nad Ostravicí

Dorostenci

 24.-26.05.2008

Kentaur Sport Vítkovice

Dorostenky

 24.-26.05.2008

Kentaur Sport Vítkovice

Muži

 14.-16.06.2008

TJ Baník Ostrava OKD

Ženy

 14.-16.06.2008

TJ Baník Ostrava OKD

 

Přihlášky ( nominace ):

 

Pouze prostřednictvím IS ČTS na www.cztenis.cz  ,dle postupových kvót jednotlivých OTS.Postupové kvóty obdrží okresní tenisové svazy formou samostatného rozpisu počtu míst na oblastní přebor.OTS svoji nominaci pošle mailem přímo pořadateli oblastního přeboru,kopii na severomoravský@cztenis.cz nejpozději 14 dnů před zahájením přeborů.V nominaci je také nutné uvést 2 náhradníky s telefonickým spojením,kteří budou vyzváni v případě omluv nominovaných.

 

Prezentace,losování:

 

 v den zahájení Oblastního přeboru,blíže viz www.cztenis.cz  a jednotlivé přebory

Po ukončení prezentace bude provedeno losování z prezentovaných hráčů a hráček.

 

Vklady: 300,- Kč na hráče v každé věkové kategorii.

 

Hospodářské podmínky:

 

Vklady použije pořadatel pro úhradu provozních nákladů spojených s pořádáním přeboru .

Tenisové míče Wilson US Open a ceny jsou zajištěny u pana Lajtocha : 739 521 950 v TK Vítkovice v počtech:

 

 

288 kusů

v kategorii mladšího žactva

288 kusů

v kategorii staršího žactva

288 kusů

v kategorii dorostu

 108 kusů

v kategorii mužů

 108 kusů

v kategorii žen

           

 

 

 

 

                                  

 

Míče na zápasy:

 

Pořadatelé přeboru  dospělých,dorostu,staršího a mladšího žactva dodají ke všem zápasům dvouher po 3 kusech nových míčů.

 

 

 

 

 

Startovné:

 

Nominovaní hráči startují na své náklady,případně na náklady mateřského oddílu,klubu nebo TJ.

 

Technická ustanovení:

 

Způsob hry dle čl.20 SŘT,všechny zápasy na dvě vyhrané sady ze tří.Je-li v kterékoliv sadě stav her 6:6,hraje se třináctá hra v této sadě podle pravidel tie-break jako rozhodující hra v této sadě.         

 

Další průběh Oblastních přeborů se řídí ustanoveními SŘT a tímto rozpisem.

Vypsané disciplíny jsou dvouhra a čtyřhra.Povinností účastníků přeboru je účast v obou disciplínách

 

Rozpis hrací doby,pořadatelský sbor zajišťující průběh Oblastního přeboru,včetně vrchního rozhodčího,určí jednotliví pořadatelé.

 

Tyto skutečnosti musí být k dispozici účastníkům přeborů před zahájením a musí být vyvěšeny u hracích plánů včetně tohoto Rozpisu !!!

 

Postupy na Mistrovství ČR :

Bude vydáno dodatečně jako příloha tohoto rozpisu.

 

Upozornění pro pořadatele:

Do 48 hodin po ukončení přeboru přepsat záznam akce ( hrací plány ) do IS ČTS.

 

Tento rozpis byl schválen komisí mládeže SmTS v Ostravě dne  14.03.2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

       Jaroslav Gebauer v.r.                                                                Petr Huťka

předseda komise mládeže SmTS                                                  prezident SmTS