Zápis ze schůze výboru TK KRNOV

ze dne 12. 7.2005

 

Přítomni :

                        Členové výboru -  B. Rutar, I. Česlíková, L. Štěpánek, J.Kutálek, V. Zillich                                         

 

 

      1.   S přihlédnutím ke stížnostem na činnost správce v průběhu turnaje MORAVA CUP a

v následujícím období rozhodl výbor TK nepřiznat správci pohyblivou platbu ve výši

2000,- Kč za měsíc červen se zpětnou platností. Částka bude odečtena v měsíci červenci 2005.

                                               

2.   Výbor TK schválil nákup nového mobilního telefonu pro správce - limitovaná cena do 1800,- Kč.

 

3.   Výbor TK neschválil návrh na pronájem placených webových stránek z důvodu vysokých

            ročních finančních nákladů.

 

            Termín další schůze : - 6.9.2005 v 18.00 hod.

 

Zapsal : V.Zillich