Zápis ze schůze výboru TK KRNOV

ze dne 3. 5.2005

 

Přítomni :

                                Členové výboru -  I. Česlíková, B. Rutar, L. Štěpánek, J.Kutálek, V. Zillich

 

 

1.             Tenisové školy:

- Výbor TK rozhodl, že je nutno dodržet pravidla pro obsazování kurtů, především pravidlo hranice užívání do 16.00 hod.

na „další libovolné kurty“. Po předání rozpisů od jednotlivých TŠ si musí D. Machovský 2 hod. nárokované v Po a Pá do 17.00,

přesunout na jiný volný termín.

Volné termíny:

                Út - kurt č.I,III,VI - 15.00-16.00 nebo 14.00-15.00

                                                                                Čt - kurt č.III - 15.00-16.00

 

                - Smlouvy pro jednotlivé TŠ budou na částky:                               Šulák - 15 k.h.        = 5 000,-

                                                                                                                                Machovský - 10 k.h.            = 3 360,-

                                                                                                                                Prosecký - 8,5 k.h.                = 2 860,-

                                                               

2.             Výbor schválil termínovou listinu ATL s tím, že povoluje využít 2 čtvrtky v červenci od 15.30 hod.

 

3.             Dle sdělení L. Štěpánka je antuka objednaná.

 

4.             Projekt tlakové kanalizace byl objednán u p. Novotného (Termoservis)

 

5.             Smlouva s p.Raškou o pronájmu byla podepsána a předána.

 

6.             Nutno vyhotovit smlouvy s Tenisovými školami a se správcem. J. Prosecký a J. Šulák dodali kopii živnostenského listu pro provozování TŠ.

Výbor TK požaduje dodání živnostenského listu pro provozování TŠ D. Machovského - nutno dodat co nejdříve výboru TK tak, aby bylo

možno uzavřít smlouvu!

 

7.             Výbor TK rozhodl, přiznat správci mimořádnou odměnu za přípravu kurtů na sezónu ve výši 2 000,- Kč.

 

8.             Výbor TK souhlasí s proplacením cestovních náhrad za dopravu hráčky 1. družstva do       M.Albrechtic a zpět pro řidiče J. Šuláka.

 

 

                Termín další schůze : - 7.6.2005 v 18.00 hod.

 

Zapsal : V.Zillich