Zápis z výroční členské schůze TK Krnov

dne 30.3.2007.

 

 

 

1. Program členské schůze TK Krnov:

 

                  a)         Zahájení a volba návrhové komise

b)         Schválení mimořádných členů za řádné

c)         Zpráva o činnosti klubu v r. 2006

d)         Zpráva o hospodaření v r. 2006 a návrh rozpočtu na r. 2007

e)         Zpráva revizní komise

f)          Ukončení činnosti 3 členů výboru TK

g)         Návrh a volba členů nového výboru TK

h)         Životní jubilea členů TK v r. 2007

i)          Diskuse

j)          Usnesení a závěr

 

 

2.         Členská schůze přijala za řádného člena paní Vlastu Novou a za mimořádného člena –   Marka Makového.

 

3.         Návrhová komise zvolena ve složení:     J. Kutálek, J. Gregor, M. Koňařík.

    

            Přítomno bylo na členské schůzi:           34 řádných členů

 

4.         B. Rutar přednesl zprávu o činnosti klubu v r. 2006.

            L. Štěpánek přednesl zprávu o hospodaření v r. 2006 a návrh rozpočtu na r. 2007.

            M. Přecechtěl přednesl výroční zprávu revizní komise.

 

5.         Na dnešní výr. schůzi ukončili 3 členové výboru činnost ve výboru TK (Rutar,   Kutálek, Zillich)

 

6.         Proběhla volba nového výboru TK s tímto výsledkem:

P. Chudárek                 28 hlasů

J. Samek                      27 hlasů

Z. Zatloukal                  26 hlasů

I. Česlíková                  24 hlasů

L. Štěpánek                  24 hlasů

M. Gemela                   22 hlasů

J. Halíř                           9 hlasů

I. Hama                          1 hlas

P. Rožnovský                 1 hlas

 

            Nový výbor TK bude pracovat ve složení: Chudárek, Samek, Zatloukal, Česlíková a    Štěpánek.

 

7.         Jednotlivým jubilantům z řad členů TK byly předány kytičky a věcné dary.

 

 

 

 

 

8.         V diskusi bylo řešeno a následně schváleno:

a) Změna členských příspěvků  - dospělí členové  -  1 500,- Kč / rok

- mládež  -  1 000,- Kč

                        Brigády nebudou povinné, za odpracovanou 1 hod. bude každému uhrazeno                 50,- Kč . Max. možnost odpracovaných hodin –  6.

 

            b) Byla odsouhlasena nová výše kurtovného pro nečleny:

                                    po – pá                        do 14 hod.       80,- Kč/hod.

                                    po – pá                        od 14 hod.       100,- Kč/hod.

                                    so – ne             po celý den       80,- Kč/hod.

 

 

 

Byla dohodnuta společná schůze starého a nového výboru TK na úterý 10.4.2007 v 18.00 v restauraci u Alana Rašky.           

           

 

 

Zapsal : Vlastimil Zillich

 

V Krnově: 1.4.2007