Zápis ze schůze výboru TK KRNOV

ze dne 3.1.2008

Přítomni :

                        Členové výboru : Chudárek P., Zatloukal Z., Štěpánek L.Česlíková I.,

Neomluveni: Samek J.

                       Nečlenové výboru: Machovský, Duda, Janko, Smrčková, Prosecký, Šulák

 

 

 

Program schůze:

 

 1. Výbor TK Krnov souhlasí s přestupem hráčky Smrčkové Lucie do klubu JC Krnov.
 2. Výbor TK Krnov nesouhlasí s přestupem hráčky Jankové Denisy do klubu JC Krnov a v případě žádosti o přestup ji zatíží roční karenční lhůtou.
 3. Otec hráče Dudy Davida žádá o zrušení registrace – výbor souhlasí.
 4. Povoleno hostování hráče Zatloukala Vojtěcha do TO TJ Milo Olomouc v soutěži družstev starších žáků – Kadet tour , (nejvýšší krajská soutěž).
 5. Stav obnovy registračních průkazů hráčů: Bečvářová,Hama, Nálepa, Reichel, Šulák David, Búry Jan, Zatloukal, Žukovská - zajišťováno p.Samekem ?
 6. Opětovná žádost na p.Samka - zaslání jednateli klubu zápis ze schůze výboru konané 27.9. a zápis z konce října ?
 7. Upřesnění soupisek družstev závodních hráčů s kapitánem SŽ p.Šulákem a kapitánem dorostu p.Proseckým.  Výbor souhlasí s vytvořením dvou družstev dorostu.
 8. Seznam neplatičů kurtovného z minulé schůze se zredukoval na tyto členy: Bečvářová Soňa, Dopitová Dominika, Janková Denisa, Kiculis Paris, Majzlíková Tereza, Michailidis Lukas, Moravec Filip, Morbitzerová Kateřina, Motlová Michaela, Novák Zdeněk, Suchomel Filip, Škapa Martin, Turýnová Veronika, Vlček Jiří, Vocelka Petr. V případě nezaplacení kurtovného do začátku sezony 2008, bude výše jmenovaným zrušeno členství v TK Krnov.
 9. Jednatel klubu podal 31.12.2007 na MěÚ Krnov žádost o finanční dotace na rok 2008 jak pro činnost mládeže, tak pro soutěže pořádané klubem.
 10. Jednatel klubu zaslal na ústředí ATJSK v Praze přihlašovací formulář akcí pořádaných v roce 2008 naším klubem s možností čerpání dotací na tyto akce.
 11. Příprava členské schůze v březnu (21.3.2008 – předběžný termín) – vypracování zprávy o činnosti klubu v loňském roce (Chudárek) – zprávy o hospodaření klubu (Štěpánek) – zprávy o závodní činnosti hráčů klubu (Samek), zaslání zápisů z výborových schůzí v roce 2007 revizní komisi (Zatloukal).
 12. Výbor konstatoval, že p.Samek neplní své povinnosti vyplývající z jeho funkce ve výboru a uvažuje o jeho výměně. Jako případného náhradníka oslovil výbor p.Přecechtěla Milana, který předběžně souhlasil.

           

Termín další schůze : 7.2. 2008 v 18.00 hod.

 

Zapsal : Zatloukal Zdeněk

                 jednatel klubu