Zápis ze schůze výboru TK KRNOV

ze dne 3.4.2008

Přítomni :

                        Členové výboru : Chudárek, Zatloukal, Štěpánek

Omluveni:Česlíková, Přecechtěl

 

Program schůze:

 

 1. Výbor rozhodl o opravě zábradlí u klubovny v provedení dřevo -  L.Rajf – Štěpánek nebo Krutil – Chudárek.
 2. Koordinátor svolal na čtvrtek 27.3.2008 schůzku kapitánů pěti závodních družstev a dohodl s nimi konečný stav soupisek pro sezonu 2008. Tyto pak vložil jakožto kontaktní osoba klubu do IS systému ČTS do 31.3.2008.
 3. Výbor TK Krnov poděkoval zájemcům o práci správce tenisových kurtů, Jaroslavu Urbanovi a Karlu Kovalčíkovi a odkázal je na nové podzimní řízení v této věci.                                
 4. Stávající jednatel klubu p. Zatloukal Zdeněk předá veškerou agendu klubu novému jednateli panu Přecechtělovi Milanovi po ukončení nemocenské. Sám se ujal funkce koordinátora závodní činnosti klubu.
 5. Pan Zatloukal projedná s panem Šimčákem F. nasazení ATL do kalendáře klubu.
 6. Výboru bylo členskou schůzí uloženo vytvořit nový systém objednávání kurtů. Za tím účelem výbor navrhuje objednávání formou zápisu do týdenní plachty, která bude k dispozici v klubovně TK Krnov. Každý člen klubu TK Krnov se může dopředu napsat na dva dny hraní v průběžném týdnu. Tentýž den se může napsat na volný kurt.
 7. Pan Šimčák předložil vyúčtování pracovní cesty za účelem dovozu míčů z Vítkovic.
 8. Obnova smluv s tenisovými školami, Prosecký, Šulák – jednatel. Oba jmenovaní předloží přehled žáků školy s daty narození a bydlištěm.
 9. Obnova smlouvy s panem Raškou o pronájmu šaten a sociálních zařízení – jednatel.
 10. Kontrola splácení dluhu pana Rašky klubu – Štěpánek.
 11. Nová smlouva o pronájmu klubového bufetu p. Raškovi ml. – jednatel.
 12. Dodatek smlouvy o „Poskytování služeb“ panem Šulákem – 30% provize bude proplácena pouze za platby v hotovosti, nikoliv z faktury. Rovněž se nebude proplácet 30% provize z tak zvaných sponzorských darů. Je třeba aby správce dodal výboru kopii nejnovějšího živnostenského listu a opravilo se odvolání v původní smlouvě na číslo původního živ. listu. Rovněž je třeba vzít na vědomí rozhodnutí výboru TK Krnov o zaplacení ele. energie z minulého roku formou srážky z ceny služeb za měsíc duben.
 13. Pan Raška ml. zajistí u pana Adámka přepažení bufetu od klubovny, aby se tato mohla používat i v jeho případné nepřítomnosti. Klíče od klubovny budou mít členové klubu a správce. 
 14. Výbor probral zprávu revizní komise čtenou na výroční členské schůzi a udělal tyto závěry: a) je třeba ihned vyhotovit inventární seznam zařízení a předmětů v majetku klubu b) provádět pravidelnou kontrolu těchto inventárních předmětů. Zápis zaslat revizní komisi – p.Štěpánek.
 15. Oprava horní části plotu kolem kurtů na podzim 2008 – p.Štěpánek.
 16. Omítnutí odrazové zdi na kurtech – p.Štěpánek.
 17. Nátěr klubovny – brigádnicky- Prosecký a brigádníci.
 18. Obnovení internetové přípojky do klubovny a dohoda s p. Raškou o placení služby připojení internetu – p.Zatloukal.
 19. Po dohodě s okresním tenisovým svazem bude TK Krnov spolu s JC Krnov pořadatelem okresních přeborů všech kategorií. Propozice budou vyvěšeny v naší skříňce a zaslány všem klubům našeho okresu.
 20. Nákup antuky, stav zjistí p. Štěpánek.
 21. Jmenovitý úkol pro správce na měsíc květen – generální úklid skladu antuky a buňky správce.
 22. Valná hromada ATJSK v Praze -   24.5.2008. Výbor pověřil prezidenta klubu aby náš klub na tomto setkání reprezentoval.

 

 

 

Termín další mimořádné schůze : 24.4.2008 v 18 hodin v klubovně TK.

 

Zapsal : Zatloukal Zdeněk

v zastoupení

                 jednatele klubu