Zápis ze schůze výboru TK KRNOV

ze dne 6.3.2008

Přítomni :

                        Členové výboru : Chudárek P., Zatloukal Z., Štěpánek L., Česlíková I.

Omluveni: Samek J.

Nečlenové: Machovský D., Šulák J., Raška A. ml.

Program schůze:

1.      Výbor TK Krnov na základě písemné abdikace p.Samka Jaromíra na svou funkci ve výboru TK Krnov, kooptoval nového člena výboru p. Přecechtěla Milana, v souladu se stanovami klubu (Hlava IV/a), který se ujme své funkce po výroční členské schůzi.

2.      Vzhledem k tomu, že pan Přecechtěl je v současnosti členem revizní komise TK Krnov, bude za něho na výroční členské schůzi  zvolen nový člen.

3.      Jednatel předal 14.2.2008 p.Raškovi A. ml. klíče a zařízení klubovny k provozování bufetu v sezoně 2008.

4.      Obnovení smlouvy s O2 o připojení internetu přes modem ADSL od 1.4.2008 – jednatel.

5.      Pan Štěpánek pomůže novému provozovateli bufetu se zprovozněním a při té příležitosti mu předá zbývající klíče od klubovny.

6.      Výbor zajistí opravu bojleru v šatně a nákup nové lajny na kurt.

7.      Výbor pojednal smlouvu o pronájmu bufetu klubu s p. Raškou A.ml.- nájem, pracovní doba, placení spotřeby médií – smlouvu sepíše jednatel.

8.      Opravu zábradlí u klubovny bude projednáno s p. Česlíkem – jednatel.

9.      Elektroměr, který je momentálně nasaný na TK Krnov se nebude přehlašovat na p. Rašku ml. Vyrovnání plateb za elektřinu se bude provádět interně.

10.  Zaevidovat jeden kus popelnice – Štěnánek.

11.  Je třeba odělit výčep od klubovny – návrh předloží p.Alan Raška ml do příštího týdne.

12.  Povoleno hostování hráčů: Hama Matyáš v Moravské Slávii Brno pro sezonu 2008 v kategorii SŽ.,  Kratochvíl Jan, Psurukas Mario, Schreier Maxmilián, Rožnovský Jan, Dudušová Romana v TK Krnov. Pro hostování Dudušové Romany z TJ Bruntál byla sepsána zvláštní smlouva.

13.  Pan Štěpánek vyplní formuláře Asociace TJ a SK a zaplatí členské příspěvky.

14.  Nové registrační průkazy - Ander Štěpán, Stuchlík Kryštof,  Nguyen Tony, Nguyen Andrej, Thiebergerová Pavla a obnova starých registračních průkazů - Hama Matyáš, Reichel  Sebastian, Šulák  David, Búry Jan, Zatloukal Vojtěch, Žukovská Pavlína – jednatel.

15.  Výbor vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce správce dvorců TK Krnov pro sezonu 2008 – přihlášky a případné dotazy zasílejte na adresu j.devill@seznam.cz, nebo Chudárek Petr, Hlubčická 137, Krnov . Jedná se o práci na tenisových kurtech TK Krnov v období od 1.4. do 31.10.2008.

16.  Příprava VČS – program, zprávy.

17.  Rozdělení a rozeslání pozvánek na VČS.

18.  Prezenční listinu připraví jednatel.

 

Termín další schůze : 21.3.2008 v 17.00 hod. výroční členská schůze

Zapsal : Zatloukal Zdeněk

                 jednatel klubu