Zápis ze schůze výboru TK KRNOV

ze dne 7.2.2008

Přítomni :

                        Členové výboru : Chudárek P., Zatloukal Z., Štěpánek L.

Omluveni: Česlíková I.

Neomluveni: Samek J.

                       Nečlenové výboru: Machovský D.

 

Program schůze:

 

1.       Projednána a schválena žádost MUDr. Vocelky o zrušení členství syna Petra Vocelky v TK Krnov.

2.       Zasláno nesouhlasné vyjádření s přestupem Denisy Jankové na přestupní komisi ČTS – p. Zatloukal.

3.       Odeslán registrační průkaz hráče Dudy Davida ke zrušení registrace – p. Zatloukal.

4.       Stanoven termín předání klubovny TK Krnov k provozování p. Raškou na 14.2.2008 – p.Zatloukal.

5.       Příprava výroční členské schůze, která se bude kontat 21.3.2008.

Zprávu o činnosti za rok 2007 připraví a přednese p. Chudárek.

Se zprávou o hospodaření klubu v roce 2007, návrhu rozpočtu na rok 2008, roční  účetní uzávěrkou seznámí členskou základnu - p. Štěpánek.

Zprávu o činnosti mládeže v roce 2007 předloží p. Zatloukal.

6.       Jednatel připraví na příští výborovou schůzi tištěné pozvánky pro členy našeho klubu, které budou osobně roznášeny členy výboru.

7.       Byl zamítnut požadavek pana Šuláka o prominutí platby za odebranou elektrickou energii v roce 2007.

8.       Byl projednán a schválen pronájem tenisových dvorců a příslušenství p. Machovskému pro konání turnaje Morava Cup a BABOLAT TOUR v roce 2008 – viz příslušné smlouvy. ( Pokud se nebude hrát v pondělí 26.5.2008 kvalifikace pro hlavní soutěž Morava cup, sdělí to p.Machovský nejpozději do soboty 24.5.2008 správci a ten bude brát na pondělí 26.5. požadavky na kurty od našich členů. Částka pronájmu by se přitom snížila o 2000 Kč.

Projednána a schválena smlouva o nájmu areálu TK Krnov, nájemci Junor Centrum Krnov, zastoupeného ing. Machovským, pro konání tenisového turnaje v minitenisu dětí 6-7 let a v babytenisu dětí 8-9 let v rámci okruhu „BABOLAT TOUR 2008 dne 14.6. (6 kurtů za 1.250.-) a 15.6. (jeden kurt za hodinový nájem 80.-).  MASTERS tohoto okruhu ve dnech  6. 9. (6 kurtů za 1250.-)  a 7.9. ( jeden kurt za hodinový nájem 80.-).

Příslušné smlouvy dodá p. Machovský v písemné podobě k podpisu.

 

9.       Jednatel zašle p.Přecechtělovi M. ( člen ravizní komise) všechny zápisy z výborových schůzi od března 2007, kdy se nový výbor ujal vedení klubu.

 

 

Termín další schůze : 6.3.2008 v 18.00 hod.

 

Zapsal : Zatloukal Zdeněk

                 jednatel klubu