Zápis z výroční členské schůze TK Krnov dne 21.3.2008

 

1. Program členské schůze TK Krnov :

 

      a)  Zahájení a volba mandátové komise

      b)  Zpráva o činnosti klubu v r. 2007

      c)  Zpráva o hospodaření v r. 2007 a návrh rozpočtu na r. 2008

      d)  Zpráva revizní komise

      e)  Zpráva o sportovní činnosti klubu

       f)  Diskuse

      g)  Usnesení a závěr

 

2. Mandátová komise zvolena  ve složení : L.Charvát , J. Prosecký

   

    Přítomno na členské schůzi : 28 řádných členů

 

3. P. Chudárek přednesl zprávu o činnosti klubu v r. 2007

    L. Štěpánek přednesl zprávu o hospodaření v r. 2007 a návrh rozpočtu na r. 2008

    J. Soukup přednesl výroční zprávu revizní komise

 

4. Z. Zatloukal přednesl zprávu o sportovní činnosti klubu

 

Členská schůze souhlasila jak s přednesenými zprávami jednotlivých členů výboru, tak s návrhem rozpočtu na rok 2008.

 

 5. V diskusi bylo řešeno a následně schváleno :

 

a) Návrh brigádnických hodin :  5 hod. dospělí , 2 hod. ženy a mládež

       Hlasování :   schváleno většinově

 

b) Návrh členských příspěvků :  Členské příspěvky 1500,- dospělí , 1000,- mládež

       Hlasování :   schváleno většinově

 

c) Návrh na zákaz kouření v klubovně – celodenní

       Hlasování :   schváleno většinově

 

d) Zvolení nového člena revizní komise – návrh p. Charvát ,

        stávající členové p.Soukup , p.Hašler.

       Hlasování : schváleno většinově

 

e) Oddělení bufetu od klubovny v nepřítomnosti obsluhy : klubovnu budou v této době

     hlídat osoby pověřené výborem TK

       Hlasování : schváleno většinově

 

f)  Změna vstupního poplatku nového člena : nový poplatek 2000.- a podmínky člena

       Hlasování :  schváleno většinově

 

g) Změna – doplnění systému  objednávání kurtů : zajistí výbor TK

       Hlasování :  schváleno většinově

 

 

Diskusní příspěvky :

 

p. Prosecký - připomínky k pronájmu kurtů panu ing. Machovskému pro J. Centrum Krnov – kolize při soutěžních utkáních. Smlouvy už byly podepsány. Možno řešit v příští sezoně.

 

Kolektivní diskuse na činnost správce :

Stížnosti:

- úklid šaten, WC-malé zlepšení, ale stále není optimální pro spokojenost členů

- pořádek na kurtech a okolí, údržba kurtů - prováděna pouze před Morava Cup, běžná údržba kurtů neprováděna vůbec – mech , tráva, nahrnutá antuka, nevysypané koše, pořádek v celém areálu je v denní náplni práce správce a není zpravidla plněna vůbec !!

- místnost správce !!! zajistit úklid a opravu podlahy uvnitř ,

- nevhodné a arogantní chování vůči nečlenům a hostům

- konflikt zájmů: správce, tenisová škola, vyplétání raket a kapitánské povinnosti vedení       družstva, z toho plynoucí zanedbávání práce správce

- zvýšit tlak na činnost správce tak, aby byly uspokojeny zájmy členů a ne zájmy správce !!

- nedůvěra ve výroky správce při telefonickém objednávání kurtů, proto členská schůze pověřila výbor sestavením nového způsobu přihlašování kurtů

 

Žádost členů klubu na přemístění tréninkových kurtů obsazovaných školou pana Šuláka na kurty č. 4 a č. 5.

 

 Zimní tenisová hala nad kurtem č.1 – průzkum financování, nákladů a návratnosti – v současné době neřešitelné.

 

 

Zapsal : Petr Chudárek      

prezident klubu TK Krnov