Členské příspěvky a brigádnická činnost :

Změna členských příspěvků  - dospělí členové  -  1 500,- Kč / rok

                                     - mládež                -  1 000,- Kč / rok

 Brigády nejsou od letošního roku povinné.

Za každou odpracovanou hodinu bude členovi vráceno  50 Kč,

u dospělých nejvýše do částky 300 Kč a u mládeže do částky 100 Kč.

Nová výše hodinového kurtovného pro nečleny:

                                   Po – Pá             do 14 hod.       80,- Kč/hod.

                                   Po – Pá             od 14 hod.       100,- Kč/hod.

                                   So – Ne              po celý den      80,- Kč/hod.