Zápis schůze výboru TK KRNOV

ze dne 19.4.2005

 

Přítomni:

 

Členové výboru – I. Česlíková, B. Rutar, L. Štěpánek, J. Kutálek, V. Zillich

 

       1.  Výbor TK souhlasí s přijetím M. Parobka za mimořádného člena TK Krnov od r.2005.

      Přijetí je podmíněno platbou 4000,- Kč.

 

2.  Výbor TK schvaluje udržovací platbu 100,- Kč na sezónu 2005 pro Lucii Zillichovou, z

      důvodu dlouhodobé cesty do zahraničí.

 

3. Nutno zajistit antuku na další sezóny. Z. – Štěpánek, Šulák

 

4. TK požádá L. Rajfa o likvidaci konstrukce starých venkovních sprch. Z. – Šulák

 

5. Výbor TK schvaluje objednání projektové dokumentace vč. Rozpočtu na výstavbu tlakové

     kanalizace. Z. – Zillich

 

6. Nutno obnovit smlouvy s Raškou, Šulákem a Machovským na r. 2005 a uzavřít novou

    smlouvu s J. Proseckým (tenis. Škola). Z. – Zillich

 

7. Firma Den Braven uzavřela smlouvu o poskytnutí reklamní plochy v areálu TK a uhradila

    částku 5 000,- Kč.

 

8. Výbor TK schválil termín konání turnaje Alana Rašky – 6.6.2005 a současně pořadateli

     odpouští platbu nájemného na tento turnaj.

 

9. Výbor TK stanovil finanční podmínky pro správce na r. 2005:

     - Stálá platba – 6 000,- / měsíc

     - Pohyblivá platba – 2 000,- / měsíc (při splnění jmenovitých úkolů)

     - Při organizování turnajů v rámci TK bude vyplacena jednorázová odměna 150,- Kč /den

 

Další trvalé úkoly pro správce:        -     údržba travnatých ploch

-          Zvláštní pozornost úklidu šaten a WC

-          Trvalý a nepřetržitý úklid laviček

-          Obnovení umístění odpad. Košů u každého kurtu

 

Jmenovité úkoly (duben, květen):  -      likvidace venkovních sprch

-          rozmístění odpakových košů (koše zajistí – Štěpánek)

-          pokosení trávy

 

10. Výbor TK rozhodne na příští schůzi o mimořádné odměně pro J. Šuláka za úpravu kurtů

       před sezónou.

 

11. Tenisové školy:

       Stanovení pravidel pro využívání jednotlivých kurtů:

                                - kurty II. a III. Do 17.00 hod.

                             - další 2 libovolné kurty do 16.00 hod.

 

       Majitelé tenisových škol (Šulák, Machovský, Prosecký) vzájemně zkoordinují své

       Požadavky na využívání kurtů v týdnu a dodají některému členu výboru TK do 30.4.2005

       J. Prosecký navíc dodá kopii živnostenského listu. Poté budou uzavřeny jednotlivé smlouvy

       na r. 2005.

 

Termín další schůze: - 3.5.2005 v 18.00 hod.

 

 

Zapsal: V. Zillich